Th.s – Bác sĩ: Hoàng Khánh Toàn, Trưởng Khoa Đông Y – Bệnh viện 108. Ông có nhiều nghiên cứu về Đông y hữu ích cho sức khỏe. Bác sĩ đã nhận danh hiệu Thầy thuốc ưu tú.